مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:

واحد پول:
DEDI-16A - CPU: Intel(R) Core(TM) i5-3570S
RAM: 16 GB 4X4GB
Disks: 2x 2 TB SATA3
cores/threads 4 / 4
IPs Upgradable
3.1 GHz
FULLY UNMANAGED

DEDI-16KS - CPU: Core™ i5-2300
4c/ 4t
RAM: 16 GB
Disks: 1 TB SATA3
Single IP Address Non Upgradable
Public network card: 100Mbps
FULLY UNMANAGED

DEDI-8KS - CPU: Core™ i5-2300
2c/ 4t
RAM: 8 GB
Disks: 1 TB SATA3
Single IP Address Non Upgradable
Public network card: 100Mbps
FULLY UNMANAGED

DEDI-8DC - CPU: Core™ i3-2130
2c/ 4t
RAM: 8 GB
Disks: 2 TB SATA3
Single IP Address - Upgradable
Public network card: 100Mbps
FULLY UNMANAGED

DEDI-32 - CPU: AMD -4334
6c/6t 3,1 GHz+/3,5 GHz+
RAM: 32 GB DDR3 ECC 1600MHz
Disks: 2x 2 TB SATA3
IP with no monthly fees* 256 IPs
Public network card: 1x 1 Gbps
FULLY UNMANAGED

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (18.208.202.194) وارد شده است.

Powered by WHMCompleteSolution